Osuuskunta Työjuhdat

- Orivesi, Juupajoki, Längelmäki ja lähiseudut -

Palveluksessanne vuodesta 1999

Yrityksen taustaa


Perustietoja


Osuuskunta Työjuhdat

- perustettu vuonna 1999
- monialainen yritys
- työosuuskunta
- kotipaikka Orivesi
- toimii Orivedellä ja Oriveden ympäristökunnissa

Osuuskunta Työjuhdat tarjoaa monen eri alan palveluja. Jäsenistössämme on laaja kirjo eri alojen ammattilaisia, joukossamme on yli kaksikymmentä jäsentä. Toimialoista vahvimmat ovat siivous- ja rakennuspalvelut sekä suunnittelupalvelut. Osuuskuntamme on tullut tunnetuksi toimialueellaan myös julkisella sektorilla. Liikevaihtomme on kasvanut vuosi vuodelta.

Palveluissa on pyritty asiakaslähtöiseen ja inhimilliseen palveluun. Palvelutarjontaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja saadun palautteen pohjalta.

Osuuskunta yritysmuotona


Osuuskunta on jäsentensä omistama, demokraattisesti hallittu yhteisyritys, joka harjoittaa taloudellista toimintaa. Osuuskunta on toimiva ja joustava yritysmuoto.

Osuuskunnan asioista p√§√§tt√§v√§t sen j√§senet tasa-arvoisesti j√§sen ja √§√§ni‚Äďperiaatteella osuuskuntakokouksessa. Toiminnassa noudatetaan osuuskuntalakia.

Osuuskunnan jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuuspääoma kerätään osuusmaksuina jäseniltä. Osuuskunta voi tuottaa voittoa, jota osuuskuntalaissa kutsutaan ylijäämäksi. Osuuskunnan kiinteät kulut katetaan osuusprosentilla, jonka suuruus päätetään osuuskuntakokouksessa. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti
vastuussa osuuskunnan sitoumuksista.

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi. Jäsenet voivat tarjota omaa työpanostaan ja osaamistaan osuuskunnan kautta.

Työosuuskunnaksi nimitetään osuuskuntaa, jossa on vähintään seitsemän jäsentä.

Jäsenyys osuuskunnassa


Oman työnsä ohella jäsenet edustavat myös koko osuuskuntaa ja muiden jäsenten osaamista. Uusien toimeksiantojen hankkimisessa ja palveluiden ideoinnissa tarvitaan aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Työtä tehdään vaihtelevissa tehtäväkokonaisuuksissa ja useissa paikoissa. Henkilökohtainen sitoutuminen ja vastuu tuo jäsenelle mahdollisuuden päättää vapaammin työskentelyajoistaan ja -tavoistaan.

Työosuuskunnan jäsenet ovat työntekijän asemassa työttömyysturvan kannalta. Jos ansiot ovat pienet, säilyy oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan. Työosuuskunta on vaihtoehto yrittäjyyden ja palkkatyön välillä, riskitöntä yhdessä yrittämistä, se tuo joustavuutta työelämään. Osa jäsenistämme on työllistynyt vakituisesti osuuskunnan
kautta, muutamat osa-aikaisesti, kukin elämäntilanteensa mukaan.

Otamme Osuuskunta Työjuhtiin mukaan uusia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita osuuskuntamuotoisesta työnteosta. Aluksi on mahdollisuus olla koejäsenenä kolmen kuukauden ajan, ja hakea varsinaista jäsenyyttä sen jälkeen. Varsinaiseksi jäseneksi pääsee maksettuaan osuusmaksun ja liittymismaksun. Työnteon voi sovittaessa alkaa heti koejäseneksi hyväksymisen jälkeen jos toimeksianto on valmiiksi hankittuna.

Työtehtävissä voi käyttää osuuskunnan rakennus- ja siivoustyölaitteita ja peräkärryä.

Jos olet oma-aloitteinen, itsenäinen, työsi osaava ja vastuuntuntoinen, Osuuskunta Työjuhdat voi olla sinunkin yrityksesi.

 
Osuuskunta Työjuhdat

Yritys

Siivous- ja kotipalvelut
Kotihoidon tuki
Rakennusalan palvelut
Valokuvaus
Tietotyö
Työn tilaaminen
Yhteystiedot
Osuuskunta Työjuhdat: puh. 040 7704532 - - - - - Y:1569124-6